سخن تصادفی:
فایل های آموزشی مقامات قرآنی – مقام بیات
فایل های آموزشی مقامات قرآنی – مقام بیات
1- گوشه های دستگاه بیات: بیات -بیات دوکا-بیات نوا-بیات عجم- بیات حسینی- بیات کردان-بیات محیر- مقام دشتی- مقام حسینی-مقام حسینی عشیران-مقام نهفت-مقام بیات شوری-مقام عشاق ترکی-مقام بیاتین…. 2ـ مضامین متناسب با اجرای مقام بیات مقام بیات یکی از مقام های بسیار زیبا، حُزن انگیز و دارای لطافتی خاص است، در بیشتر مضامین کاربرد دارد همچون نزول عذاب الهی بر ناسپاسان و کافران، ...

معرفی اساتید موسسه قرآنی بیان
معرفی اساتید موسسه قرآنی بیان
آقای مهندس محمد فضلعلی کارشناس ارشد مهندسی عمران (دانشگاه صنعتی امیرکبیر -پلی تکنیک تهران ) مشاور تخصصی برنامه ریزی آموزشی مدرس صوت و لحن تخصصی حفظ و تفسیر مدرس دوره های نجوم اسلامی موسس و مدیر عامل سابق موسسه قرآنی بیان ممتحن سازمان دار القرآن الکریم و مربی دوره های تربیت مربی و داور قرآن مجید آقای مهندس مصطفی فضلعلی کارشناس مهندسی معماری و کارشناس ارشد علوم و معارف ...

به وبگاه موسسه قرآنی بیان خوش آمدید
به وبگاه موسسه قرآنی بیان خوش آمدید