سخن تصادفی:
فایل های آموزشی مقامات قرآنی – مقام صبا
فایل های آموزشی مقامات قرآنی – مقام صبا
مقام سوم : صبا مضامین متناسب با اجرای مقام صبا توصیف جهنم، فرجام کار مجرمان در روز قیامت، خوف از حساب و کتاب و آلام محشر، حیاء از لقاء الله به جهت معصیت، غم و اندوه و ترس از عذاب، انذار و بیدار باش، خوف از عذاب الهی و ... گوشه های دستگاه صبا: صبا- صبا دوکا- صبا نوا- صباعجم- مقام صبا زمزم…. ترکیبات مقام ...

فایل های آموزشی مقامات قرآنی – مقام بیات
فایل های آموزشی مقامات قرآنی – مقام بیات
1- گوشه های دستگاه بیات: بیات -بیات دوکا-بیات نوا-بیات عجم- بیات حسینی- بیات کردان-بیات محیر- مقام دشتی- مقام حسینی-مقام حسینی عشیران-مقام نهفت-مقام بیات شوری-مقام عشاق ترکی-مقام بیاتین…. 2ـ مضامین متناسب با اجرای مقام بیات مقام بیات یکی از مقام های بسیار زیبا، حُزن انگیز و دارای لطافتی خاص است، در بیشتر مضامین کاربرد دارد همچون نزول عذاب الهی بر ناسپاسان و کافران، ...

فایل های آموزشی مقامات قرآنی- مقام رست
فایل های آموزشی مقامات قرآنی- مقام رست
مقام اول رست(راست) 1ـ مضامین متناسب با اجرای مقام راست نشانه های عظمت پروردگار، هدایت تکوینی و تشریعی، آفرینش آسمان ها و زمین، بیان حقایق و معارف، نشانه های تجلّی انوار الهی در جهان، بیان و ابلاغ اسماء و صفات الهی، بیان ابلاغ نبوت و امامت، نشانه های الهی و ...    2-ترکیبات مقام راست (راست--راست به شکل منفصل): الف- ترکیب راست ...

استعداد های برتر قرآنی
استعداد های برتر قرآنی
دوستان شرت کننده در کلاس های استعداد های برتر قرآنی می توانند فایل های تمرینی خود را از اینجا دانلود کنند [playlist ids="27,28,30,29,31,32,33,34"]